HeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeader

[under construction]

TOEPASSINGEN voor MEDISCHE- en GEZONDHEIDSINSTELLINGEN

Uw (medische) instelling/ ziekenhuis/ (artsen) praktijk...organiseert revalidatie programma's voor patiënten; Dit kan gaan over orthopedische, fysiologische, cardiologische- tot psycho somatische problematiek. Conditietraining (cardio-vasculaire uithouding) wordt beschouwd als een zeer belangrijke (de belangrijkste?) pijler in het revalidatiegebeuren.

Na een veelal vruchtbare intra muros trainingsperiode van 3 maanden stelt zich de vraag "hoe nu verder doen"; Via "De FitTest" worden formules uitgewerkt die de patiënt met een werkbaar trainingsprogramma "naar huis" stuurt; Arts of therapeut houdt de volledige controle over de aangeboden oefentherapie, die integraal FITT-aanpasbaar is! Op deze manier kunt u departementsgewijs het revalidatie proces, ook later, sturen, begeleiden en opvolgen; Zo blijft u in contact met de (ex) patiënt, kunt u uw revalidatieprocessen waar nodig bijsturen, de therapietrouw verhogen en bovendien alles cijfersmatig opvolgen en/of verwerken in studies.

Het bovenstaande kan ook in een gedigitaliseerde versie worden aangeboden, door zorgverstrekker (instelling) en door (ex)patiënt op te volgen! Hierbij wordt gebruik gemaakt van tal van e-toepassingen.

IT-toepassingen, bewegingsapps en mobility trackers zetten alle activiteiten in real time op het platform van waaruit u een duidelijk overzicht krijgt van wat u al deed en wat u nog dient te doen om fit te worden én te blijven; of dit nu individueel, in groep of in uw firma is!