HeaderHeaderHeaderHeaderHeader

Doorverwijzingen en tarieven; MOMENTEEL (corona) niet beschikbaar; volg de info aangaande de SelfTest!!

De FitTest gebeurt bij voorkeur steeds op doorverwijzing van uw arts. Dit geeft de beste garantie op een zo veilig mogelijke test en dito trainingsprogramma.

Wanneer uw arts een geschiktheidsformulier aflevert bekomt u tevens een mooie korting op de FitTest: mail of bel voor meer info of voor een blanco formulier Contact

De FitTest:

  • test, programma, bespreking:

De FitTest op doorverwijzing, mits afgifte geschiktheidsformulier:

  • test, programma, bespreking:

De FitTest door een sportarts:

U laat een sportmedische test afnemen bij een erkend sportarts, een erkende instelling of een cardioloog en bezorgt mij de gegevens.

  • opstellen trainingsprogramma en bespreking, géén test: